Polaris Trykk Trondheim

Polaris Trykk Trondheim er et av Norges største avistrykkerier.
Her trykkes blant annet hele opplaget for Adresseavisen og Trønder-Avisa, samt delopplag for Verdens Gang, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. I tillegg har trykkeriet en betydelig produksjon av reklameaviser, ukeaviser og diverse bilag til dagsavisene.

Polaris Trykk Trondheim ønsker å fremstå som en kvalitets- og miljøbevisst trykksakleverandør. Trykkeriet er derfor stolt av å kunne tilby miljømerkene Miljøfyrtårn og Svanen på sine produkter.

Fakta:

 • 35 ansatte i en 3 skifts ordning
 • KBA Cortina – «vannfri» coldset og heatset
  • Papir:
   • Coldset: 42,5g News papir, 52g/60g/70g forbedret avispapir
   • Hetset/hybrid: 45g – 115g heatset papir (blankt og matt)
  • 96 siders maskin
   • 96 sider forbedret coldset
   • 80 sider hybrid (2 papirtyper i samme produkt)
   • 32 sider heatset
 • Goss – tradisjonell coldset
  • 42,5g News papir, 52 og 60g forbedret avispapir
  • 80 siders marskin coldset, 40.000x pr. time
 • Plano og ¼ fals, opp til 4 innstikk i plano kjøring
 • Trimmer begge presser
  • Kan trimmes ned til 240 x 330 mm
 • Palleterer og manuell pakking

Kontaktinfo:

Brede Østby
Salgs- og markedsdirektør
Polaris Trykk AS
Mob 922 62 395
brede.ostby@polaristrykk.no

Kjell Kvasnes
Daglig Leder
Polaris Trykk Trondheim AS
Mobil 950 38 152
Telefon 70 17 49 00
kjell.kvasnes@polaristrykk.no

Besøksadresse: Industriveien 13, 7080 Heimdal (inngang på baksiden av bygget)

Utenfor åpningstid eller Produksjonsleder

Mob 406 45 462 eller 920 54 335