Trykkteknisk

Rasterteknologi

AM-raster

Den vanligste teknologien i dag. Fast avstand mellom rasterpunktene, størrelsen varierer. ISO-standarden sier en rastertetthet på 40 lpcm for avistrykk. Eneste mulighet for å bedre trykket er å øke rastertettheten, f.eks til 48 eller 54 lpcm. Rasterpunktene blir da mindre og tettere. Det øker faren for at man «mister» gjengivelse i de helt lyse partiene og at det «gror» i de mørkeste partiene. Når rastertettheten økes uten at plateoppløsningen økes, reduseres antall gråtoner.

FM-raster

Fast størrelse på rasterpunktet, tettheten varierer. Egner seg i utgangspunktet på «dårlig» papir. Krever helt stabile og optimale forhold i alle prosesser, derfor veldig krevende å styre prosessene, spesielt i trykkpressa. Derfor pr i dag uegnet i en industriell avisproduksjon.

Hybrid-raster

En teknologi som tar i bruk det beste fra AM- og FM-raster. Under optimale forhold gir Hybrid-rasteret en dårliger gjengivelse enn FM-raster, men bedre enn AM-raster. Hybrid-raster er designet for å kunne bedre trykkvaliteten ved å øke rastertettheten for enhver plateoppløsning uten vesentlige førtrykks- eller  pressejusteringer. Teknologien tilpasser størrelsen og plasseringen av rasterpunktene – spesielt i skalaen fra 0-8 og 92-100%.

Punktstigning (Dot Gain)

Punktstigning deles i to kategorier – mekanisk og optisk. Mekanisk punktstigning skjer i trykkpressen når fargen overføres fra trykkplaten til gummiduken og fra gummiduken til papiret. Fargen overføres under trykk og rasterpunktene forstørres. Optisk punktstigning er en visuell «forstyrrelse» pga lysrefleksjon eller mangel på refleksjon. Denne «forstyrrelsen» varierer i forhold til hvilke papirkvaliteter det trykkes på.

Eksempel
Dersom man har et 50% punkt på en plate blir det normalt ca 72% på trykk. Da har vi en punktstigning på 22%. For å få et godt trykkresultat må dette kompenseres for. Kompenseringen kan ligge i ICC-profilen.

Fargemetning

Et annet uttrykk for fargemetning er samtrykksverdier. Det er et uttrykk for total fargemengde i et gitt område. Maks oppnåelig fargemetning for CMYK-trykking er 400 %. Dvs. 100% heldekk i hver av fargene Cyan, Magenta, Gul og Sort. Jo høyere fargemetning desto lengre tid tar det før trykket tørker og faren for avsmitting øker.

Avispapir er papirkvaliteter med relativt grov overflate. Og det er en produksjonsprosess som krever hurtig tørking. Dersom fargemetning er for stor, blir tørken for dårlig med avsmitting og klebing som resultat. ISO-normen sier at maks. fargemetningen for avistrykk ikke bør overstige 240%.