Begreper

Antikva: Skrifter med seriffer med tydelig kontrast mellom hårstrek og grunnstrek.

Grotesk: Gruppe av skrifter som er nesten uten kontrast i strekbildet og som mangler seriffer.

Bit: Beskriver f.eks antallet farger i et bildet. Et 8-bits bilde inneholder 256 farger.

CMYK: Trykkfarger. C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = black (Key color). CMYK er et subtraktivt fargesystem – man må trekk ut (subtrahere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

RGB: Standard for beskrivelse av lys, f.eks på dataskjermer. RGB står for Red, Green, Blue og er et additivt fargesystem. Her må man legge til (addere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

PPI: Pixels per inch (punkter pr tomme). En beskrivelse for et kamera/scanners oppløsningsevne.

DPI: Dots Per Inch (punkter pr tomme). Brukes ofte som et mål på bildets oppløsning

LPI: Lines per inch (linjer pr tomme). Brukes ofte for å beskriver rastertettheten ved trykking.

Dypetsing: Frilegging av bakgrunn på et bilde

Enke: Siste linje i et avsnitt.

Horunge: Enke som kommer øverst på siden/spalten

Fransk horunge: Første linje i et avsnitt kommer som siste linje på en side/spalte.

EPS: Filformat (Encapsulated PostScript) som kan inneholde både vektor og bitmap grafikk.

GIF: Filformat (Graphics Interchange Format) som kun støtter Indexed Color (8-bit)

JPEG: Filformat (Joint Photographic Experts Group) er et kvalitetsforringende komprimeringsformat.

TIF: Filformat (Tagged Image File Format). Støtter LZW komprimering.

LZW: Komprimeringsformat som ikke forringer kvaliteten

Falsing: Bretting av trykksaker.

Mispasning: En eller flere av fargene i et fargetrykk er ute av register.

Moaré: Utilsiktet mønster i raster som ofte skyldes feil rastervinkel i én eller flere av fargene. Forekommer også i bilder som er reprodusert fra rastrerte originaler.

Oppslag: De to motstående sidene i en trykksak.

Pagina: Sidetall i trykksak.

Rygger: Beskriver antall seksjoner i en avis.

Innstikk: Avis som legges inn i en annen avis.

Raster: Mønster for å dele opp kontinuerlig toner i punkter slik at farger kan reproduseres og trykkes.

Registermerker: Merker for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene i trykket.

Utskyting: Den innbyrdes plasseringen av sidene i pressen slik at de kommer i riktig rekkefølge når avisen er falset og stiftet.

Vektorgrafikk: Består av matematisk definerte objekter. Kan forstørres uten at kvaliteten forringes.

Antikva: Skrifter med seriffer med tydelig kontrast mellom hårstrek og grunnstrek.

Grotesk: Gruppe av skrifter som er nesten uten kontrast i strekbildet og som mangler seriffer.

Bit: Beskriver f.eks antallet farger i et bildet. Et 8-bits bilde inneholder 256 farger.

CMYK: Trykkfarger. C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = black (Key color). CMYK er et subtraktivt fargesystem – man må trekk ut (subtrahere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

RGB: Standard for beskrivelse av lys, f.eks på dataskjermer. RGB står for Red, Green, Blue og er et additivt fargesystem. Her må man legge til (addere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

PPI: Pixels per inch (punkter pr tomme). En beskrivelse for et kamera/scanners oppløsningsevne.

DPI: Dots Per Inch (punkter pr tomme). Brukes ofte som et mål på bildets oppløsning

LPI: Lines per inch (linjer pr tomme). Brukes ofte for å beskriver rastertettheten ved trykking.

Dypetsing: Frilegging av bakgrunn på et bilde

Enke: Siste linje i et avsnitt.

Horunge: Enke som kommer øverst på siden/spalten

Fransk horunge: Første linje i et avsnitt kommer som siste linje på en side/spalte.

EPS: Filformat (Encapsulated PostScript) som kan inneholde både vektor og bitmap grafikk.

GIF: Filformat (Graphics Interchange Format) som kun støtter Indexed Color (8-bit)

JPEG: Filformat (Joint Photographic Experts Group) er et kvalitetsforringende komprimeringsformat.

TIF: Filformat (Tagged Image File Format). Støtter LZW komprimering.

LZW: Komprimeringsformat som ikke forringer kvaliteten

Falsing: Bretting av trykksaker.

Mispasning: En eller flere av fargene i et fargetrykk er ute av register.

Moaré: Utilsiktet mønster i raster som ofte skyldes feil rastervinkel i én eller flere av fargene. Forekommer også i bilder som er reprodusert fra rastrerte originaler.

Oppslag: De to motstående sidene i en trykksak.

Pagina: Sidetall i trykksak.

Rygger: Beskriver antall seksjoner i en avis.

Innstikk: Avis som legges inn i en annen avis.

Raster: Mønster for å dele opp kontinuerlig toner i punkter slik at farger kan reproduseres og trykkes.

Registermerker: Merker for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene i trykket.

Utskyting: Den innbyrdes plasseringen av sidene i pressen slik at de kommer i riktig rekkefølge når avisen er falset og stiftet.

Vektorgrafikk: Består av matematisk definerte objekter. Kan forstørres uten at kvaliteten forringes.

Versaler/Majuskler: Store bokstaver.

Minuskler: Små bokstaver

Kapiteler: Versaler på minuskelhøyde