Førtrykkeveiledning

LAST NED INDESIGN-MALER:

Tabloid-mal
28×40 cm


Broadsheet-mal

40×56 cm


Magasinformat-mal

Bruttoformatet på sidene må være lik tabloid.
Hode, fot og yttermarg beskjæres til ønsket format etter trykk.

Minimum magasinformat: 240×340 mm
Maksimum magasinformat: 260×375 mm

Minimum sidetall: 16 sider (52 gr papir)
Maksimum sidetall: 96 sider