Fargestyring

Fargestyring eller Color Management (CMM) bygger på en standard utviklet av International Color Consortium (ICC). Standarden sikrer at farger i bilder gjengis korrekt uavhengig av system, program eller medium (skjerm, ulike papirkvaliteter osv).

Systemet bygger på at bildene «merkes» med en ICC-profil. Det kan f.eks. være en profil for kameraet hvor bildet er tatt. ICC-profilen inneholder en karakteristikk av hvordan kameraet tolker fargespekteret. Skal bildet f.eks. brukes på trykk, blir fargene i bildet konvertert i henhold til ICC-profilen for trykkpressen/papirkvaliteten.

For at brukeren skal ha kontroll over fargene i en produksjonsprosess, krever det at de programmer/systemer som benyttes har støtte for ICC (fargestyring/CMM).

Fargelære

Scannere, digitale kameraer og skjermer gjengir farger som RGB. RGB står for rødt, grønt og blått. RGB-modellen er basert på refleksjon av lys og oppgis i verdier fra 0-255, der 0 er ingen farge. Når alle RGB-fargene har verdi 0 tilsvarer det helt svart.

CMYK-trykking er også kjent som firefarge-trykking. Bokstavene CMYK representerer fargene Cyan, Magenta, Yellow og Key Colour (sort).Ved å tilføre forskjellige overlappende mengder av fargene CMY kan en stor del av fargespekteret gjengis på trykk. Sort brukes for å tilføre bilder kontrast og dybde, derav uttrykket key colour (nøkkelfarge). Når CMY kombineres i like mengder gir det en nøytral grå tone. For CMYK-verdier angis dekkgraden i %. Når varierende mengder av de fire fargene trykkes i overlappende mønstre, gir det en opplevelse av kontinuerlige fargetoner som i et fotografi.

I vår digitale hverdag er alle bilder i sin opprinnelige form definert i RGB.

Fargerom


En enhets fargerom forteller hvilke farger enheten kan lese eller gjengi. Det er stor forskjell mellom fargerommene til f.eks. digitale enheter og hva som kan gjengis på papir. Det vil også si at farger som finnes i ett fargerom ikke nødvendigvis finnes i et annet. RGB-fargerommene er større enn det som kan gjengis på trykk (CMYK). Samtidig er det variasjoner i spennvidden av fargegjengivelse avhengig av trykkmetode og papirvalg.