Trykking uten vann – eneste i sitt slag i Norge

Polaris Trykk Trondheim installerte en ny KBA Cortina-presse med en kapasitet på 96 sider i 2014. Installasjonen gikk som planlagt og pressa har vært i drift siden høsten 2014. Pressen benytter en offset-teknolog der vann er eliminert fra trykkeprosessen og trykkpressen i Trondheim er den eneste av sitt slag i Norge.
Denne trykkteknologien gir oss nye utviklingsmuligheter innen bilags- og sivilproduskjon (reklame) ved økt trykkvalitet og muligheter for trykking på bedre papirkvaliteter med høyere rastertetthet (bedre kvalitet). Det vi har sett så langt av trykkresultater er veldig lovende, og vi vil jobbe for å utvide vårt produktspekter for våre nåværende og nye kunder.
Ta kontakt med vår Salgs- og markedsdirektør Brede Østby på telefon 922 62 395 eller på epost brede.ostby@polaristrykk.no for en prat om mulighetene.