Polaris Trykk Trondheim

Polaris Trykk Trondheim er et av Norges største avistrykkerier.
Her trykkes blant annet hele opplaget for Adresseavisen og delopplag for Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. I tillegg har trykkeriet en betydelig produksjon av reklameaviser, ukeaviser og diverse bilag til dagsavisene.

Polaris Trykk Trondheim ønsker å fremstå som en kvalitets- og miljøbevisst trykksakleverandør. Trykkeriet er derfor stolt av å kunne tilby miljømerkene Miljøfyrtårn og Svanen på sine produkter.

Les mer her.

Kontaktinfo: 

Brede Østby

Salgs- og markedsdirektør
Polaris Trykk AS

Mob 922 62 395
brede.ostby@polaristrykk.no

 

Ketil Danielsen

Daglig leder
Polaris Trykk Trondheim AS

Mob 412 35 508
ketil.danielsen@polaristrykk.no

 

Besøksadresse: Industriveien 13, 7080 Heimdal (inngang på baksiden av bygget)

Utenfor åpningstid eller Produksjonsleder

Mob 406 45 462 eller 920 54 335