Polaris Trykk Ålesund

Polaris Trykk Ålesund AS ble startet i 2001 under navnet Orkla Trykk Nordvest der trykkeriet i Molde og Ålesund ble ett selskap og i mai 2006 startet vi opp det nye fellestrykkeriet i Ålesund. April 2009 ble vi innlemmet som en enhet i Polaris Media. Polaris Trykk Ålesund AS er en konsekvens av krav om sidetall, fargebehov, kvalitet og en distribusjonsrasjonalisering med felles utlevering av aviser i Møre og Romsdal i tillegg til Sogn og Fjordane. I dag trykker vi 26 aviser, flere faste sivilproduksjoner samt temaaviser for våre kunder.

Polaris Trykk Ålesund AS sitt mål er å være ledene innen bransjen og gi våre kunder gode betingelser, service og en fremtid med leveringssikkerhet og kvalitet som prioritering i tillegg til sunn økonomi og fornuftige investeringer.

Les mer her.

Kontaktinfo:

Brede Østby

Salgs- og markedsdirektør
Polaris Trykk AS

Mob 922 62 395
brede.ostby@polaristrykk.no

Kjell Kvasnes

Daglig leder
Polaris Trykk Ålesund AS

Mobil 950 38 152
Telefon 70 17 49 00
kjell.kvasnes@polaristrykk.no

Besøksadresse: Postvegen 13, 6018 Ålesund